ธนาคารออมสิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี

ธนาคารออมสิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี

ธนาคารออมสิน (GSB) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ – เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี ให้ผลตอบแทนได้สูงสุด 5% ต่อปี ไม่เสียภาษี และไม่จำกัดวงเงินฝากเริ่มต้น (26 ก.ค. 2565) ธนาคารออมสิน (GSB) ได้ประกาศถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ – เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการออมเงินในระยะยาว ซึ่งเงินฝากประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนได้สูงสุด 5% ต่อปี โดยไม่เสียภาษี และไม่จำกัดวงเงินฝากเริ่มต้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นทำหน้าที่ในบทบาทธนาคารเพื่อสังคมในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านการออม ส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการออมเงิน ด้วยกลไกเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมกับแนะนำการวางแผนการออมที่ถูกวิธี อีกทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้ฝากเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนภาคสังคมที่ธนาคารออมสินใส่ใจเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความยั่งยืน

ล่าสุดนี้ ธนาคารออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เงินฝากที่มีระยะเวลาฝาก 30 เดือน ให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 5.00% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.625% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 13-24 = 1.25% ต่อปี และเดือนที่ 25-30 = 5.00% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.15% ต่อปี ทั้งนี้เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 7 ปึขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 คนเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี) เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เป็นเงินออมที่มีจุดเด่นคือ ให้ผลตอบแทนสูง ไม่จำกัดวงเงินฝาก ยิ่งฝากจำนวนมากยิ่งได้ผลตอบแทนมาก ฝากครบตามกำหนดยิ่งได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่ถูกหักภาษี

ออมสิน อนุมัติ สินเชื่อธนาคารประชาชน ให้กู้สูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่สามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้ได้ วงเงินการกู้สูงสุด 200,000 บาท มีคุณสมบัติ เงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน (GSB) ล่าสุดออก สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อนำเงินที่กู้เป็นค่าใช้จ่าย ชำระหนี้ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียน ประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย The Thaiger จึงพามาเช็กสิทธิ์ และเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อที่ให้กู้เงินถึง 200,000 บาท จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามไปรับชมกันเลย

ตรวจสอบรายละเอียด สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมนำเงินที่กู้จากสินเชื่อนี้ เป็นเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำกัดจำนวนวงเงินให้กู้เท่าไหร่

ผู้กู้สามารถกู้ได้ตามความจำเป็นที่ต้อง และมีกำลัง ความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท นอกจากนี้ หากรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือจากสัญญาเดิมจาก สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ทำการขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายคน เมื่อวันที่ทำนิติกรรมสัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อกู้กับสินเชื่อธนาคารประชาชน

การชำระคืนเงินกู้ของธนาคารออมสิน

สำหรับ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ สามารถแบ่งได้ 3 รายการ ดังนี้

1. เงินกู้ระยะสั้น ของสินเชื่อธนาคารประชาชน จำเป็นต้องมีการทบทวนวงเงินในทุก ๆ ปี

2. เงินกู้ระยะยาว จำแนกได้ 3 ประเภท คือ ผู้ที่กู้ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถกู้ได้ไม่เกิน 3 ปี / ผู้ที่กู้ 50,000 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี / ผู้ที่กู้ 100,001 – 200,000 บท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี

3. สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระเงินกู้ ภายหลังที่ระยะเวลากำหนดในข้อ 2. ให้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี และหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี

สำหรับ วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถแบ่งได้ 2 รายการ ดังนี้

1. การชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน

2. การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่

นอกจากนี้ การชำระเงินตามงวดปกติที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนได้ทั้งจำนวนที่กู้ในสินเชื่อ เพื่อนำไปคำนวณในวงเงินกู้ครั้งใหม่ได้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า