ครูสาว รำแก้บน เหงื่อท่วม-แบตฯ ลำโพงหมด ฉลองโรงเรียนได้ครูผู้ชาย

ครูสาว รำแก้บน เหงื่อท่วม-แบตฯ ลำโพงหมด ฉลองโรงเรียนได้ครูผู้ชาย

คณะครู โรงเรียนวัดห้วยเสือ ‘รำแก้บน’ รอบโบสถ์ 9 รอบ ฉลองจนลำโพงแบ็ตหมด เหงื่อท่วมกาย หลังสมหวังได้ครูผู้ชายมาประจำที่โรงเรียนเป็นคนแรก “บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้น บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้” เสียงจากบทเพลง รักข้ามคลอง ศิลปิน รักชาติ ศิริชัย ดังก้องอยู่ในคลิป ซึ่งทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ โรงเรียนวัดห้วยเสือ – มงคลประชาสรรค์ ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นคลิป รำแก้บน ของเหล่าคุณครูหญิงของโรงเรียน รวมถึงผู้อำนวยการฯจงก่อ จัดแถวยืนเป็นระเบียบชี้แนะจะมีการยกขบวนพาเหรดแก้บนกันอย่างคึกคัก จนเหงื่อท่วมกาย จำนวน 9 รอบ ว่า “สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะ ก็จะพาคณะครูนะคะ มารำแก้บน เนื่องจากเคยบนไว้ว่า ถ้าเราได้ครูผู้ชายเป็นรครูคณิต เราก็จะมารำแก้บนรอบโบสต์ 9 รอบค่ะ เชิญเลยค่ะ”

สิ้นเสียงครูสาวในฐานะโฆษกฯ ชี้แจงเหตุผล 

ขบวนแก้บนของเหล่าแม่พิมพ์สาวของโรงเรียนทั้งหมดก็พากันเดินรอบโบสถ์ตามสัญญา ท่ามกลางบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใส ของทุกคนที่ดูจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถึงขนาดที่ว่า ตอนท้าย ครูๆ ทุกคนที่ดูเหงื่อทว่มชุดข้าราชการ ต้องมาสะดุดเพราะ ลำโพงที่เปิดเพลงของ “รักข้ามคลอง” ศิลปิน รักชาติ ศิริชัย นั้นเกิดแบตเตอรี่หมด พานให้ขบวนแก้บนของเหล่าครูหญิงล้วน โรงเรียนวัดห้วยเสือ – มงคลประชาสรรค์ เป็นอันต้องสะดุด ตอ่มา คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลถึงขนาดที่ อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 น.ส.ศิริลักษณ์ หรือ ‘ครูมด’ เจ้าหน้าที่ธุรการฯ ผู้บนบานศาลกล่าวขอให้ได้ครูคณิตศาสตร์ผู้ชาย เปิดเผยกับนักข่าวว่า หลังตัวเธอทราบข่าวจากผอ.โรงเรียนฯ ถึงการทำเรื่องขออัตรากำลังครูคณิตศาสตร์ เธอจึงตัดสนิใจบนบานต่อ ‘หลวงพ่อตุ้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยเสือ ขอให้ได้ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้ชาย หากสมหวัง จะนำผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้หญิงทุกคน เต้นรำแก้บน รอบพระอุโบสถ วัดห้วยเสือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9 รอบ

เหตุผลที่ต้องบนให้ได้ครูผู้ชาย ครูมด เล่าว่าเป็นเพราะ ที่โรงเรียนวัดห้วยเสือฯ มีแต่ครูผู้หญิงล้วน ไม่มีครูผู้ชาย หรือเคยมีก็อยู่ได้ไม่านาน ประกอบกับทางโรงเรียนมีการจัดงานจัดนิทรรศการ งานออกบูธ งานอบรมสัมมนาต่างๆ มากมาย ซึ่งทั้งหมดที่ผ่านมา คุณครูผู้หญิงที่นี่ ต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ทั้งยกเก้าอี้ จัดสถานที่ ทำให้มีความรู้สึก อยากได้ครูผู้ชายมาช่วยงานบ้าง ซึ่งพอได้มา ตอนนี้ทุกคนต่างดีใจและยินดีที่ได้ ครูเจมส์บอนด์ ครูคณิตศษสตร์ผู้ชายมาช่วยงาน เพราะสามารถขับรถตู้ที่หลวงพ่อให้มาได้ด้วย ก็เลยชวนกันแก้บนก่อนเข้าพรรษาอย่างที่เห็นในคลิป ด้าน ครูเจมส์บอนด์ ครูผู้ชายหนึ่งเดียวของโรงเรียน กล่าวถึงหลังถูกถามว่า รู้สึกอย่างไรที่เป็นครูผู้ชายคนเดียวในโรงเรียน ซึ่งครูหนุ่มก็ตอบชัดเจนว่าจะขอพยายามทำหน้าตัวเองที่ให้ดีสุด ขับรถยนต์ได้ สอนหนังสือได้

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ ใบสั่งทางไปรษณีย์ หากพ้น 15 วันหลังส่งถือว่าได้รับแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากสำนักงานตำรวจ ที่ให้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ส่ง ใบสั่งทางไปรษณีย์ ไปแล้วนั้น จะถือว่าได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว (14 ก.ค. 2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ประกาศ “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565” ที่ถือให้การส่งใบสั่งผ่านทางไปรษณีย์นั้น จะต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังพบการกระทำผิด และหากพ้น 15 วันนับตั้งแต่วันส่งก็จะถือว่าผู้ได้รับใบสั่งรับทราบเอกสารดังกล่าว

โดยประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไปตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย โดยหากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ โดยอนุโลม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่ง ใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ ให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด สิบห้าวัน(15วัน) นับแต่วันส่ง ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า